Mgr. Alžběta Černá

fyzioterapeutka
Alžběta vystudovala bakalářský a magisterský obor fyzioterapie na 2. LF UK pod vedením prof. Pavla Koláře. Během studia absolvovala mnoho klinických praxí ve FN Motol a setkala se s širokou škálou pacientů. Díky stáži na III. chirurgické klinice v programu transplantace plic se jedním z jejích hlavních zaměření stala respirační a viscerální (orgánová) fyzioterapie. Dva roky spolupracovala s centrem fyzioterapie Kinisi, její nynější ordinaci můžete najít na soukromé klinice Fyzio svět.

Zajímavosti o lektorovi

Vedle běžných sportovních zranění a bolestí pohybového aparátu se zaměřuje na dechovou limitaci sportovního výkonu a korekci pohybových stereotypů (rozbor běžeckého stylu - kinematická 3D analýza pohybu).
Velkou část její klientely tvoří sportovci, zejména z oblasti cyklistiky, běhu a triatlonu.
Miluje běh a přírodu, ráda pracuje s klienty i přímo v terénu.
Ve své praxi využívá respirační fyzioterapii, trénink dýchacích svalů s trenažery, prvky vývojové kineziologie, dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS), viscerální fyzioterapii, měkké a mobilizační techniky, fasciální techniky a flossing.