Mgr. Ing. Tereza Vágnerová

nutriční terapeutka a odborná asistentka při 1. LF UK
Tereza pracuje jako odborná asistentka a nutriční terapeutka Geriatrické kliniky, Lůžek včasné rehabilitace iktového centra a Ambulance nutriční péče VFN a 1. LF UK. Absolvovala 1. LF UK v bakalářském oboru Nutriční terapeut, magisterském oboru Nutriční specialista a oboru Výživa a potraviny Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU. V současné době studuje doktorský program Preventivní medicína při 1. LF UK a AV. Je zakládajícím členem a součástí výkonného výboru České asociace nutričních terapeutů. Věnuje se výzkumu v oblasti sarkopenie, sarkopenické obezity, dietetiky a nutriční biochemie na mezinárodní úrovni.

Zajímavosti o lektorovi

Je autorkou publikace o klinické výživě - Výživa v geriatrii a gerontologii.
Prošla v praxi všemi stupni zdravotní péče - od standardních lůžek až po jednotku intenzivní péče.
Podílela se na velkých evropských i celosvětových intervenčních dietetických studiích.
V roce 2020 představila výsledky těchto studií na největším výživovém a gerontologickém kongresu v Evropě.
Je autorkou národních standardů klinické nutriční péče v geriatrii.