Výživa v nemoci

Výživa v nemoci

Téma lekce - výživa v nemoci - je doménou Terezy Vágnerové, odborné asistentky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Srozumitelnou formou vám vysvětlí, jak důležitou roli hraje výživa v prevenci i v léčbě mnoha onemocnění. Dozvíte se, čím je specifický způsob stravování u onkologických pacientů nebo s jakými problémy se potýkají pacienti, jejichž stravovací návyky jsou na špatné úrovni.
Téma lekce - výživa v nemoci - je doménou Terezy Vágnerové, odborné asistentky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Srozumitelnou formou vám vysvětlí, jak důležitou roli hraje výživa v prevenci i v léčbě mnoha onemocnění. Dozvíte se, čím je specifický způsob stravování u onkologických pacientů nebo s jakými problémy se potýkají pacienti, jejichž stravovací návyky jsou na špatné úrovni.
1.
Prevence vs. léčba ve výživě
2.
Výživa a úmrtnost
3.
Výživa jako terapie
4.
Výživa u onkologických pacientů
5.
Rizika ztráty hmotnosti
6.
Výhody dobrého nutričního stavu u pacientů
7.
Prevence onemocnění

Co se naučíte?

  • Jakou roli hraje výživa v prevenci či léčbě onemocnění
  • Kdy může výživa fungovat jako terapie
  • Jaký význam má výživa u onkologických pacientů
  • S jakými riziky je spojena ztráta hmotnosti 
  • Jak se zaměřit na prevenci nejrůznějších onemocnění
  • Proč je důležité dbát na správné výživové návyky

Mgr. Ing. Tereza Vágnerová

nutriční terapeutka a odborná asistentka při 1. LF UK
Tereza pracuje jako odborná asistentka a nutriční terapeutka Geriatrické kliniky, Lůžek včasné rehabilitace iktového centra a Ambulance nutriční péče VFN a 1. LF UK. Absolvovala 1. LF UK v bakalářském oboru Nutriční terapeut, magisterském oboru Nutriční specialista a oboru Výživa a potraviny Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU. V současné době studuje doktorský program Preventivní medicína při 1. LF UK a AV. Je zakládajícím členem a součástí výkonného výboru České asociace nutričních terapeutů. Věnuje se výzkumu v oblasti sarkopenie, sarkopenické obezity, dietetiky a nutriční biochemie na mezinárodní úrovni.

Každý měsíc tipy na články, rozhovory a další vzdělávání

Kliknutím souhlasíte se zpracováním osobních údajů
Podívejte se na naše newslettery.