Sport

Trénujte svou hardiness a proměňte stres v sílu

13. leden 2023

Dnešní téma bude trošku HARD. Než se do něho ale pustíme, musíme vám položit jednu důležitou otázku:

Řekli jste si někdy za poslední rok, že by bylo fajn najít nástroj na všechny ty stresy a úzkosti, se kterými se v dospělosti roztrhne pytel… a člověk má občas co dělat, aby je ukočíroval?

Pokud zní odpověď „ano”, čtěte dál. Přinášíme totiž důležité info z pole vědy, které může nejednomu z nás ulevit. A když ulevit, tak pořádně.

Zaklínadlo na dnešní dobu zní HARDINESS

Hořkou chuť stresu si každý z nás usrkává v různém množství – někdo je vůči stresorům vyzbrojený lépe (a nic s ním nehne), někdo se hroutí i při menší stresové náloži. Jak to?

To, co tyto dvě skupiny odlišuje, je vlastnost, která se nazývá hardiness – nezdolnost. Hardiness je složkou osobnosti, která se nejlépe projeví v situacích, které jsou náročné: Zjednodušeně řečeno, ten, kdo má míru nezdolnosti vyšší, čelí životním výzvám lépe. Bojuje statečněji se vším, co život přináší, a co víc, nachází v těžkostech příležitost k růstu.

Zní to jako pohádka, jenže… kde se takové hardiness bere?

Nezdolnost je kombinací tří faktorů – oddanosti, kontroly a výzvy (v angličtině se mluví o 3 „C” – commitment, control, challenge). Oddanost asi netřeba vysvětlovat – ve zkratce, nezdolní jedinci berou více seriózně závazky, které v životě mají – jsou více oddaní práci, přátelům a rodině. Domnívají se také, že to, co se v jejich životě děje, mohou ovlivnit, no a nakonec: objeví-li se obtížná situace, mají sklon ji vnímat jako výzvu.

Říkáte si: Super, chci taky!

Ačkoliv kořeny nezdolnosti spadají do našeho dětství, můžeme ji v jakékoliv fázi života zvýšit – a to nejen tím, že se zaměříme na „3 C”, ale budeme mít také dostatek… fyzické aktivity.

Ano, sport skutečně dláždí cestu k tomu, abyste byli víc „hardy”

Jak upozornil výzkumný tým doktorů Hassmana, Koivuly a Uutely (2000), dostatek fyzické aktivity významně souvisí s „posílenou” psychikou – respondenti, kteří pravidelně sportovali, vykazovali méně sklonů k depresi, zlosti, cynismu a nedůvěře, a zároveň měli vyvinutý silnější „smysl pro integritu”, tedy to, že vnitřní i vnější svět pro ně byl více strukturovaný, (ve smyslu méně chaotický). Věřili, že mají dostatek zdrojů proto, aby zvládli životní překážky… a byli přesvědčení, že ať je to cokoliv, dopadne to dobře.

Podívejme se na další výzkum, který hlouběji analyzoval právě hardiness – výzkumníci se zaměřili na dvě skupiny osob: sportovce a nesportovce. No a jak se opětovně ukázalo, sport je významnou proměnnou, která hardiness posiluje.

Lidé, kteří byli v tomto výzkumu zařazeni do skupiny „sportovci”:

  • měli větší smysl pro podnikavost a zodpovědnost,
  • vykazovali větší míru sebekontroly, self managementu a sebedisciplíny,
  • byli více schopni čelit výzvám a nepříjemnostem,
  • byli více oddaní, pociťovali více kontroly nad životem a překážky brali jako výzvu.

Sportem to ale nekončí…

Aby byl trénink hardiness kompletní, nezapomínejte ještě na další proměnné: pozitivní faktory životního stylu (strava, dostatek spánku a hydratace) a vztahy. Spojení s empatickými a chápavými lidmi vám může připomenout, že v životě nejste sami. Mít se o koho opřít a svěřit se, to je další pilíř duševního zdraví. No a na závěr…

Při překážkách si přečtěte tyto řádky:

Jste plně odhodláni problém vyřešit a vytěžit z této situace něco dobrého?

Není to nic, co byste nakonec nezvládli – máte to pod kontrolou.

Ano, asi vás to bude stát trochu práce, ale této výzvě se dokážete postavit – je to vaše nová příležitost k růstu.