Sport

Světový fenomén Ido Portal: Cvičení pro spojení těla a mysli

10. květen 2023

Pokud nyní pohodlně sedíte na svých křeslech, tak si užijte poslední vteřiny… protože za chvíli se budete plazit jako housenka nebo se pokoušet plížit jako krabi. Ano, je to tak, dnešním cvičením překročíme vaše představy o tom, co je to cvičení, a ukážeme poměrně nový, holistický přístup k pohybu, který by vás mohl bavit. 

Kdo je Ido Portal?

Jeho jméno zní trošku jako knižní novinka ze sekce sci-fi, ale na jiné planety dnes nemíříme… i když cesty do nových dimenzí vás přece jen nakonec potkají. Stejně exotické jako jeho jméno, je totiž i cvičení, které tento izraelský pohybový trenér a zakladatel tzv. Pohybové kultury, představil. 

Pohyb je to, na čem stojí naše pohoda a zdraví

Začneme jedním šokujícím faktem: podle světové zdravotnické organizace (WHO) trpí více než 80 % dospělých obyvatel světa nedostatečnou fyzickou aktivitou. To, že se lidstvo nehýbe, nemá za výsledek jen to, že začíná být „prostorově výraznější“, ale zhoršují se mu i pohybové schopnosti, jako je flexibilita, síla, koordinace a rovnováha. 

Dnes nebude řeč o tom, že tohle je automatická vstupenka ke zraněním a řadě nemocí, ale zaměříme se na to, jak pohybovému deficitu s pomocí Ido Portala předejít

A hlavně: Jak všechny přirozené části pohybu vzkřísit a… radovat se z nich.

Není to tanec, není to boj, není to sport. Je to pohyb.

Čekáte-li něco jako jupí moment, stejně jako když se před pár lety objevila power jóga, zumba nebo TRX, pak vás čeká ještě o něco větší překvapení, protože tréninkový systém Ido Portala přesahuje konkrétní disciplíny – tam si vezme kousek z kalisteniky, tam zase z gymnastiky a jógy, okoření to troškou bojového umění, a na závěr zapojí trošku z tance a capoeiry. 

Jak tušíte, nuda nehrozí. 

Uvědomovat si své tělo a pohybovat se s grácií

No a teď se dostáváme k tomu, co Ido Portál konkrétně o pohybu říká. Long story short: jeho filozofie spočívá v tom, že bychom se měli snažit o rozmanitost pohybu, abychom se dokázali vyrovnat s různorodými výzvami, které nás v každodenním životě čekají. Zdůrazňuje, že tzv. tradiční formy cvičení mohou být příliš statické a jednostranné a často nejsou dostatečné pro rozvoj těchto schopností, a proto se zaměřuje na nekonvenční cvičení a pohybové výzvy, ve kterých se naučíte… třeba plazit.

Představte si, že jste třeba krabi

Pokud jste někdy pozorovali zvířata, pak víte, že co se týče pohybu, jsou mistři. Vyhýbají se zraněním, zvládají super akrobatické kousky, perfektně se adaptují na své okolí a umí dokonale pracovat se svojí energií. A tak si Ido Portal řekl: „Proč bychom se od nich nemohli něco naučit?“ Proto by vás nemělo šokovat, že pro zlepšení vašich pohybových schopností, budete pod jeho vedením napodobovat třeba zavěšenou opici.

Na první pohled to občas vypadá zvláštně, ale vysvětlení je poměrně primitivní. 

Život je rozmanitý. A náš pohyb by měl být taky.

Hravost a kreativita

Ido Portál teď křičí: Hej lidi, pohyb je všude kolem nás, není třeba se omezovat jen na běhání v parku nebo monotónní posilování! Máte v sobě přirozenou hravost, která vám dopomůže k tomu, abyste své pohybové schopnosti zvládali pomocí her, skákání přes překážky nebo třeba chytání tyčí.

Prvky, které umožňují fungovat tělu tak, jak mu bylo předurčeno

Než se dostaneme ke konkrétním příkladům, shrňme si teď Idovy základní prvky:

Přirozený pohyb: tělo by mělo být schopné dělat pohyby, které mu přirozeně náleží, například skákání, běhání, plazení, lezení atd.

Určitě jste už viděli, jak například kočka šplhá po stromech s naprostou lehkostí. Zvířata mají přirozenou schopnost pohybovat se v prostoru tak, aby jim to vyhovovalo a aby to pro ně bylo co nejefektivnější. 

Mobilita a flexibilita: co se týče zvyšování mobility a flexibility, Ido upozorňuje, že se nejedná o něco, co zmáknete lusknutím prstu. Jde o dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost a pravidelnost, během něhož rozvíjíte mobilitu kloubů, ale podstatné je také protahování celého těla a práce s „end range strenght“, tedy práci na posilování svalů, když jsou klouby v nejvyšším možném rozsahu. 

Síla a vytrvalost: Portalovi nejde o to, aby byli jeho studenti pouze silní a vytrvalí, ale aby jejich síla a výdrž byly užitečné v praxi. Proto klade důraz na funkční sílu a výdrž, což znamená schopnost použít svou sílu a výdrž v reálných situacích.

Koordinace a rovnováha: z pohledu Ido Portala je koordinace víc než jen dokonalé provedení pohybu. Je to také schopnost adaptovat se na různé podněty a situace a mít tak větší kontrolu nad tělem. Rovnováha pak zahrnuje nejen fyzickou stabilitu, ale i psychickou stabilitu a schopnost reagovat na situace, které jsou nestabilní.

A dostáváme se k tomu, co jsme slibovali hned na začátku, tedy na propojení mezi myslí a tělem.

Mysl a tělo, tělo a mysl

Ido Portal tvrdí, že způsob, jakým se pohybujeme, odráží naše vnitřní emoce a stavy. Na druhou stranu, platí to i naopak: vědomí našeho těla a pohybu může být klíčem k regulaci toho, jak se cítíme. To znamená, že pokud se naučíte lépe vnímat své tělo a pohyb, můžete regulovat své emoce a ovlivňovat to, jak se budete cítit. 

Sečteno podtrženo: zlepšíte jedno, zlepšíte i druhé. Situace win win. 

Rozvoj kognitivních schopností a kreativity

V souladu s filozofií Ido Portala jsou i vědecké poznatky, konkrétně z oblasti neurovědy: stejně jako Ido Portal, i ony (avšak s pomocí neurozobrazovacích metod) naznačují, že pravidelný trénink může pomoci rozvinout lepší propojení mezi tělem a myslí. Výsledky ukázaly, že koordinace pohybu a vědomí jsou úzce propojeny a pravidelný trénink může mít pozitivní dopad na mozkovou plasticitu, tedy na schopnost mozku měnit svou strukturu a funkci. Konkrétně vědci zjistili, že zlepšení koordinace pohybu a vědomí je spojeno se zvýšenou aktivitou v oblastech mozku spojených s vnímáním těla a prostoru a s nižší aktivitou v oblastech spojených s úzkostí.

Kde a kdo vás to naučí?

V Česku je možné se seznámit s metodou Ido Portala na skupinových lekcích, popřípadě si poplavat vodami internetu a podívat se online tréninky a kurzy. Ale abychom nezapomněli: jednou z výjimečných vlastností této metody je poměrně silná komunita lidí, kteří se touto filozofií cvičení zabývají. Ido sám na svých stránkách a sociálních sítích často vyzývá své následovníky k tomu, aby sdíleli své pokroky, předváděli své cviky a navzájem se podporovali v cestě k dosažení lepší rovnováhy, koordinace a flexibility. Na Instagramu a YouTube je tak možné najít desítky tisíc videí od lidí, kteří touto metodou žijí, poskytují rady a sdílí své zkušenosti.

Ido sám na svých seminářích často zdůrazňuje, že cílem jeho filozofie není jen posilování těla, ale také rozvoj mysli a vnitřního sebeuvědomění. Proto je jeho komunita také o otevřenosti, vzájemném respektu a sebevyjádření.

Na co si dát ale bacha

Zní to všechno strašně super, až si člověk řekne: Existuje tady vůbec nějaké to „ale“? Jasně. Za prvé: Cena. Absolvování kurzu přímo u Ido Portala je v dnešní době zábava pro vyvolené, nicméně existují trenéři, jejichž ceny zas až tak astronomické nejsou. A to je věc číslo dva: cvičení jsou známá nejen pro svou intenzitu a náročnost, ale také pro techniku provedení. Ta je fakt důležitá, a proto byste tedy alespoň na začátku měli mít po boku člověka, který vás do „portálovštiny“ zasvětí. Nevhodný výběr prostoru, špatné pomůcky a laické napodobování z YouTube videí by totiž mohly vést k bolestem či nepříjemnému zranění.

Autorkou článku je Milena Toman.